WOORDJES 61 tot 80


Hele Werkwoord Onvoltooid verleden tijd VOLTOOID DEELWOORD Nederlands
to lie lay lain liggen
to light lit lit verlichten
to lose lost lost verliezen
to make made made maken
to mean meant meant bedoelen
to meet met met ontmoeten
to pay paid paid betalen
to put put put plaatsen/zetten
to read read read lezen
to ride rode ridden rijden
to ring rang rung bellen
to rise rose risen rijzen/opgaan
to run ran run (hard)lopen
to say said said zeggen
to see saw seen zien
to seek sought sought zoeken/trachten
to sell sold sold verkopen
to send sent sent zenden
to set set set zetten
to shake shook shaken schudden