WOORDJES 41 tot 60


Hele Werkwoord Onvoltooid verleden tijd VOLTOOID DEELWOORD Nederlands
to forget forgot forgotten vergeten
to forgive forgave forgiven vergeven
to freeze froze frozen (be)vriezen
to get got got krijgen/worden
to give gave given geven
to go went gone gaan
to grow grew grown groeien
to hang hung hung (op)hangen
to have had had hebben
to hide hid hidden verbergen
to hit hit hit slaan/raken
to hold held held (vast)houden
to hurt hurt hurt verwonden/pijn doen
to keep kept kept houden
to know knew known kennen/weten
to lay laid laid leggen
to lead led led leiden
to leave left left (ver)laten
to lend lent lent lenen (aan)
to let let let laten