WOORDJES 21 TOT 40


Hele Werkwoord Onvoltooid verleden tijd VOLTOOID DEELWOORD Nederlands
to come came come komen
to cost cost cost kosten
to creep crept crept sluipen
to cut cut cut knippen/snijden
to deal dealt dealt handelen/uitdelen
to dig dug dug graven
to do did done doen
to draw drew drawn trekken/tekenen
to drink drank drunk drinken
to drive drove driven rijden
to eat ate eaten eten
to fall fell fallen vallen
to feed fed fed voeden
to feel felt felt (zich) voelen
to fight fought fought ruziemaken
to find found found vinden
to flee fled fled vluchten
to fly flew flown vliegen
to forbid forbade forbidden verbieden
to forecast forecast forecast voorspellen